ಅವಿರತ - ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ

10 years of Aviratha

ಎಂ. ಡಿ. ಪಲ್ಲವಿ

ಅನನ್ಯ ಭಟ್

ಶ್ರೀ ಕೃಪಾ

ಕುಮಾರನ್

ವಿನಯ್ ನಾಡಿಗ್

ಗೋವಿಂದ್ ಕರ್ನೂಲ್

ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಭು

ಅಜಯ್ ವಾರಿಯರ್